אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קפו. קירוב בהשתוות הצורה

קפו. קירוב בהשתוות הצורה

לאחר מיעוט הירח נעשה ענין שהמקבל עול מלכות שמים, לא מרגיש תענוג, אלא שמקבל האמונה בכוח, "כשור לעול וכחמור למשא". נמצא, שעל ידי המיעוט יכול להיות שלא ירצה לקבל עליו את העול מלכות שמים.

וה' עשה כך, כדי שלא תהיה בושה, כי אם התענוג לא מגולה, יש מקום לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. נמצא, שהמיעוט הוא תיקון, שהאדם יוכל לעבוד לשמה, לא להנות את עצמו אלא את ה'. יוצא שהמיעוט גורם לאדם לבוא לשלמות הנצחי.

אבל התיקון הזה גורם שהאדם יכול לחטוא, כי מיעוט המלכות גורם לריחוק מעבודת ה' ויכול להביא לכשלון.

קירוב בהשתוות הצורה: כשאדם מקבל עליו עול מלכות שמים שלא על מנת לקבל פרס אלא להשפיע לה', זה נקרא בחינת התקרבות. נמצא שמיעוט הירח, המלכות, הוא הגורם שיוכל לבוא לעבודה בעל מנת להשפיע. ולולא המיעוט לא היתה אפשרות שיוכל לעבוד בהשפעה. לכן לא היה חטא, אלא תיקון, המביא לידי שלמות.

חזרה לראש הדף
Site location tree