אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / קצט. עזרת ה'

קצט. עזרת ה'

אומות העולם טוענים שהכל צריך להיות בידיעה ולא באמונה (לקיים תורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס). כי הגוף לא מבין ושואל, אם לא מקבל תמורה. לכן כל העולם מזלזלין בזה.

לכן הרוצה להגיע למטרה, אסור לו ללכת עם כל העולם, הרודף אחר למלאות רצונות הגוף, אלא צריך להשתדל למלאות רצון ה'. ואם רואה שזה קשה, התורה מבטיחה: "ושמר ה' אלהיך", שה' ישמור, שתוכל להגיע לזה.

שמי שמתפלל לה' ללכת בדרך האמת, ה' מקרבו, שנותן לו כוח להשתוות הצורה עם ה'.

חזרה לראש הדף
Site location tree