אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רד. סוכה

רד. סוכה

כתוב ש"סוכה - אין בה חסרון כיס", אבל הרי צריך לעשות סוכה ולקנות לולב וכו'? אלא סוכה בין כך ובין כך יצטרך לעשות, רק השאלה איזו כוונה יתן, שאין כאן אלא ענין של מחשבה. וזה הענין של "מצוה קלה", היינו הכוונה לשם שמים - "שאין בה חסרון כיס".

חזרה לראש הדף
Site location tree