אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רט. הצורך לירושת הארץ

רט. הצורך לירושת הארץ

"אל תאמר בלבבך... בצדקתי הביאני ה' לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגוים האלה ה' מורישם מפניך. לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגוים האלה ה' אלהיך מורישם מפניך... אשר נשבע ה' לאבותיך".

משמע שה' נותן את הארץ בשביל רשעת הגוים, ולא מטעם צדקת ישראל. שאם לא היתה רשעת הגוים, אז ה' לא היה נותן את הארץ לישראל? - אלא שהם נותנים צורך לירושת הארץ.

חזרה לראש הדף
Site location tree