אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / ריג. ראה, אנכי נתן לפניכם

ריג. ראה, אנכי נתן לפניכם

"ואהבת את ה' אלהיך" - שכל אחד מכלל ישראל צריך לזכות לזה. ולא לסמוך על השני.

"ראה אנכי נתן לפניכם" - שכל אחד צריך לזכות לראיה, היינו לאור החכמה, לגילוי "להיטיב לנבראיו".

וזו בחינת שבת, גמר מלאכה, שמגולה המטרה להיטיב לנבראיו. וזה נקרא "כי בו שבת מכל מלאכתו", כיון שכבר נתגלתה המטרה.

חזרה לראש הדף
Site location tree