אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רכא. חשבון צדק

רכא. חשבון צדק

ירושת הארץ, שה' הבטיח לאבותינו, אין הכוונה על הארץ הגשמית, שהרי אנו רואים שלאומות העולם נתן ה' ארצות יותר גדולות מהארץ שלנו, אלא הכוונה על רוחניות.

אם האדם עושה חשבון צדק, אז הוא רואה, שלא מסוגל מצד עצמו לעשות שום פעולת השפעה. מכאן יהיה זקוק שה' יתן לו ירושת הארץ, הארץ העליונה, השראת השכינה ורזי תורה, אור האמונה.

ואחר כך זוכה לקבלת התורה, למתנה.

לכל אחד ואחד נותנים שיעור אחר בהשגת התורה. אבל אמונה היא בחינה אחת, שנחלקה לפי כל שבט, שיש לכל שבט חלק בארץ. ואמונה באה בירושה. מה שאין כן תורה נקראת מתנה.

חזרה לראש הדף
Site location tree