אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רכג. הלימוד בקדושה

רכג. הלימוד בקדושה

"אל אחר אסתרס ולא עביד פירי - ועל כן הנכשלים בו ללכת בדרכי אבי"ע דטומאה, מתייבש מקורם ואין להם שום פירות רוחניות לברכה, והם נובלים והולכים עד שנסתמים לגמרי. והיפוכו הם הדבקים בקדושה, שזוכים לברכה במעשה ידיהם, כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו יתן בעתו, ועלהו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח" (הקדסה"ז, אות כג).

תלמיד חכם הגון - כמו עץ פרי, עץ עושה פרי זה סימן לקדושה, "כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות".

תלמיד חכם שאינו הגון - כמו עץ שאינו עושה פרי, זה סימן לטומאה.

פירות - מצוות ומעשים טובים.

"כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים. וכל העוסק בתורה שלא לשמה, נעשית לו סם המות".

חזרה לראש הדף
Site location tree