אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רכד. ראש השנה - כוונת החיים

רכד. ראש השנה - כוונת החיים

גשמים - מים, ו"אין מים אלא תורה".

"שכר מצוה מצוה", היינו בראש השנה דנים את האדם - כמה תורה שילמד בשנה זו.

אם בראש השנה (בתחילת דרכו) מעשיו כצדיק (כוונתו להגיע לשמה), פסקו לו גשמים מרובים. "ואח"כ חזרו בהן", היינו שחטא, רשע (החליף כוונתו לטובת עצמו), אז נותנים לו את הגשמים שפסקו, למשל, אם הקציבו לו שילמד שמונה שעות ביום, נותנים לו ללמוד את השמונה שעות - אבל בדברים שאינם מביאים לו פירות (מצוות ומעשים טובים), אלא להפך, שמהלימוד נעשה לו סם המות.

ואם רשע בראש השנה (כוונתו לטובת עצמו), ופסקו לו גשמים מועטים, שילמד רק שתי שעות ביום, אבל אם חזר ועשה תשובה (רוצה להגיע ל-לשמה), נותנים לו את המיעוט תורה במקום שיוכל לעשות פירות (מצוות ומעשים טובים).

חזרה לראש הדף
Site location tree