אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רכו. כי תצא למלחמה על אויביך

רכו. כי תצא למלחמה על אויביך

מלחמת חובה - במקום מצוה או עבירה, כי האדם מחויב לשמור מצוות עשה ולא תעשה.

מלחמת רשות - רק בדברים המותרים. ועניין הרשות הוא על הכוונה, לטובת מי הוא מקיים תורה ומצוות:

- שתגדל רשותו של האדם, שיהיה לו, שהרצון לקבל יזכה לטוב ועונג, שלוקח הכל לרשותו של האדם,

- או שכרו הוא שיכול לעסוק לטובת ה', על מנת להשפיע, שהכל יכנס לרשות היחיד, לרשות ה', ורשותו עצמו הוא רוצה לבטל. ואז יהיה לו הכוח להכניע להסטרא אחרא.

ואח"כ סדר העבודה:

"וראית בשביה אשת יפת תאר" - הנשמה, רצון להשפיע, נמצאת בשביה. אבל לפני עבודת הרשות לא ראה שנשמתו בשביה בין הקליפות.

"וחשקת בה" - להוציא את הנשמה מהקליפות, שיהיה כוח לעבוד בעל מנת להשפיע.

"והבאתה אל תוך ביתך" - תוך מקום תורה, כי אין היצר הרע שולט אלא בלב פנוי מחכמה.

"וגלחה את ראשה" - שערות, דינים, מחשבות זרות, שמבטל אותם.

"ועשתה את צפרניה" - צפרא זה יום, מצבי סיפוק. "ועשתה" - גוזר אותם המצבים שמצא בהם סיפוק לרצון לקבל, שרואה שהיו מרחיקים אותו מהאמת.

"והסירה את שמלת שביה מעליה" - מהנשמה.

"וישבה בביתך" - בבית של ישראל, ולא בשביה בין הקליפות, שנקרא שכינתא בגלותא.

חזרה לראש הדף
Site location tree