אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רל. מצוות, רשות, איסור

רל. מצוות, רשות, איסור

כל הבריאה היא רצון לקבל, יצר הרע. ואם האדם לא רוצה למלא אותו, אין בריאה בעולם. שעל זה ניתנו לנו תורה ומצוות, שיש בהם רמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה.

שענין עשה פירושו, שהאדם יכול לעשות אלו המעשים על הכוונה בעל מנת להשפיע.

לא תעשה - לפני גמר התיקון אין להם תיקון על ידי מעשי בני אדם. אלא בגמר התיקון, שמלאך המות יהיה מלאך קדוש, אז יתתקן הכל.

נמצא, שהחשק של הרצון לקבל - צריך להיות, אלא שצריכים לתקן אותו, שיהיה בעל מנת להשפיע. שכאן יש הבחן במעשים: מצוות, רשות, איסור.

חזרה לראש הדף
Site location tree