אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רלג. ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה

רלג. ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה

כשאדם רוצה ללכת בדרכי ה', הגוף מקטרג ומחפש חסרון בלהיות ישראל. ובזה מעכב את האדם ללכת בדרך ה', להיות ישראל.

ושבא הגוף בטענה, לא להשיב לו בטעם ודעת, לא לשמוע טענות ותביעות של הגוף, של הרצון לקבל, שבא מצד השכל. ולא להשיב לו תשובות בתוך הדעת, אלא ללכת בלמעלה מטעם ודעת.

ואז כל הקטרוגים, שמתגבר עליהם בלמעלה מהדעת, גורמים לזכות לאמונה למעלה מהדעת, אחרת היה הולך בדרך ה' בתוך הדעת. והכלי האמיתי לזכות לאור ה', הוא דוקא למעלה מטעם ודעת, כלי דהשפעה. מה שאין כן תוך הדעת נקרא כלי דקבלה, שבו היה צמצום.

נמצא שעל ידי זה שלא רוצה לשמוע ולהשיב, "ויהפוך ה' את הקללה לברכה".

חזרה לראש הדף
Site location tree