אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רלד. השכר - יכולת להשפיע

רלד. השכר - יכולת להשפיע

כדי לקבל את הטוב בלי בושה, נעשה תיקון הצמצום והסתר, שלא מרגישים את הבורא. וכדי להכיר את הבורא מוכרחים להשיג את הכלי דהשפעה.

מצד הטבע נולדנו בכלים דקבלה, ולא מבינים בשכל החיצון שלנו, מה זה להשפיע ולא לתועלת עצמית. לכן ללכת על דרך השפעה אפשר רק למעלה מהדעת, כי הדעת לא יכולה להבין דבר זה.

טהרה - שאדם רוצה לטהר עצמו מכלים דקבלה על ידי ספרים וסופרים, שזה "הבא לטהר".

שמשקיע כוחות לטהר עצמו מאהבה עצמית, בא לצער ומכאוב, שלא יכול לטהר, אלא להפך רואה אמת, ששקוע באהבה עצמית, ולא רואה שיוכל לצאת מזה. ושמצטער על זה, מקבל צורך לעזרת ה', ואז בא הסיוע מלמעלה: "הבא לטהר - מסייעין אותו", שזה נבחן לאור וכלי.

ואז "לפום צערא אגרא" - על מה שמצטער שאין לו - את זה משיג.

המצטער שאינו יכול לטהר עצמו מכלי קבלה - זוכה לשכר שיהיה לו הכוח לטהר עצמו מכלי קבלה.

נמצא, שמותר לקבל שכר, אם מקבלת השכר לא יהיה מקבל, אלא שיוכל להשפיע.

יוצא: אין אור בלי כלי - בלי צער אי אפשר להמשיך רחמים, ועל מה שמצטער מקבל שכר. ושכר שיוכל להשפיע מותר, כי זו מטרת העבודה.

חזרה לראש הדף
Site location tree