אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רלו. כאילו בו ביום נצטוית

רלו. כאילו בו ביום נצטוית

כל דבר נמדד לפי גודל את מצות מי הוא צריך לקיים, לפי חשיבותו של נותן התורה, כך גודלה של התורה. לפי מה שמשיג בגדלות ה', כך מתחדשת אצלו התורה. נמצא, שכל פעם יש לו תורה חדשה, שכל פעם יש לו נותן אחר, וממילא התורה, הנמשכת מה', נבחנת לתורה חדשה.

אבל זה נאמר על התורה של שמותיו של ה', מבחינת: "קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל חד הוא". כשישראל משיג בכל יום גדלותו של ה', לפי אמונתו בו, בשיעור הזה מתגדלת אצלו התורה, ואז הוא נעשה ישראל אחר. וברוחניות כל דבר, שיש לו צורה אחרת, הוא חדש. לכן, אם האדם מקבל כל יום אמונה יותר גדולה, אז התורה נחשבת לחדשה.

חזרה לראש הדף
Site location tree