אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רלז. לגדול כ"פרט"

רלז. לגדול כ"פרט"

מי שרוצה לגדול כ"פרט", הוא צריך להשתדל לעסוק בתורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, אלא להשפיע נחת רוח לבורא. אז, לפי ערך שמשיג את גדלות ה', הוא רוצה להשפיע. שכל כוונת התעסקותו בתורה ומצוות היא בכדי להביאו להכרת גדלות ה'. וכל שהולך וגודל, צריך הכרה יותר גדולה ב"ה' אלהיך" באופן פרטי.

חזרה לראש הדף
Site location tree