אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רלח. שותפות

רלח. שותפות

אם האדם עוסק בפרנסה וראשו מלא מחשבות, איך זה אפשרי לו להתפנות לעסוק ברוחניות?

אלא כל עם ישראל גוף אחד. ולכל אחד תפקיד מיוחד. ובכל זאת מה שהראש חושב הוא העיקר, שאם יש בראש חשבונות טובים, אז כל האברים הם בשמחה, ואם הראש בדאגות זה עובר לאברים.

כמו שותפות, שכל אחד ממלא את תפקידו וכולם שמחים, כך במשפחה. כך בגוף אחד של עם ישראל, אם הסוחרים מתייגעים ותומכין בתלמידי חכמים, הנקראים ראשי העדה, אזי תלמידי החכמים משפיעים את הטעם שהשיגו בתורה ובמצוה לסוחרים.

חזרה לראש הדף
Site location tree