אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / רמ. סוף דבר הכל נשמע

רמ. סוף דבר הכל נשמע

אם האדם רואה, שהגוף לא נשמע לו, ואף על פי שעוסק בתורה עדיין לא זז לרוחניות, אזי הסיבה היא שחסרה לו יראת שמים. ובשיעור שתהיה לו יראת שמים, באותו השיעור יכנעו האברים שלו.

"סוף דבר הכל נשמע" - הגוף ישמע ליצר הטוב, אם "את האלהים ירא" - שחסר לך רק יראת שמים, ואז תזכה ל-"ואת מצותיו שמור" - שתוכל לשמור את מצוותיו, "כי זה כל האדם" - כי כל העולם לא נברא אלא בשביל זה.

בריאה - יש מאין. יראת שמים - בחירה, במקום שיש חושך, הסתרה. בריאה - חושך, כי טרם שנברא העולם היה כולו אור, וההסתר נעשה רק בשביל שיהיה מקום לבחירה.

חזרה לראש הדף
Site location tree