אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / אדם הראשון / רזיאל המלאך / תפלה נוראה וקדושה כשמגיע לשומע תפלה

תפלה נוראה וקדושה כשמגיע לשומע תפלה

רבש"ע גלוי וידוע לפניך שחטאתי ושעויתי ושפשעתי וכל עבירות שבעולם עשיתי ואיני כדאי לבקש דבר ממך ובשביל שאתה מלא רחמים כמ"ש בתורתך ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה באתי להתפלל לפניך ולשמך הגדול האמיץ העיזוז הטהור המפורש היושב על כנפי רוח מרום וקדוש הנכתב ולא נקרא אלהי הצבאות הקדושים בכרת הנורא שלך אשר יהוה יהוה יהוה שמם בך נשביעכם גביא"ל משגביא"ל שתצילני מכל דבר רע ומכל פגע רע אני וכל ביתי ותצוה ברכה בכל יגיעי ועמלי ותתנני לחן ולחסד ולרחמים בעינך ובעיני כל רואי ברוך אתה ה' שומע תפלה. ואח"כ יאמר רצה ומודים שים שלום:

חזרה לראש הדף
Site location tree