אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / אדם הראשון / רזיאל המלאך / זה סוד השם המיוחד הנכבד והנורא

זה סוד השם המיוחד הנכבד והנורא

שאלת חלום יכתוב זה השם בקלף משורטט וישים אותו תחת ראשו ויאמר אתה שר החלום משביע אני אותך בשם הגדול הגבור והנורא שתבא אלי בזה הלילה ותגד לי את שאלתי ובקשתי בין בחלום בין במראה בין בפסוק בין בדבור בין בדבר הלכה בין בכתיבה בענין שלא אשכח ואזכור שאלתי א א א ס ס ס וזה הוא השם מאברית אברית ברית רית ית ת נקוד יהוה כשיהיה אדם בצרה יכוין בשם ובנקודו והם הנקודות כמו שהוא נקוד לעולם ה' דברך נצב בשמים יאמר יהי רצון מלפניך השם העזוז האמיץ האדיר החזק הזה שתצילני מכך וכך או תעשה עמי כך וכך: קבלתי בו נקוד אחר שהוא באליהו אחר כי בי חשק: בילא"ו:
עם ה''א עשה הקב"ה שמים וארץ שנאמר בהבראם בה"א בראם עם היו"ד שמש וירח שנא' מעשה אצבעותיך והמבין יבין עם וי"ו עשה את האור והחושך ורמש ושרץ וחיות ובהמות שנאמר ושובבתי' וששאתיך עם ה"א החביק והתקין הכל ונכפל כמו אהי"ה אשר אהי"ה והמבין יבין וכל היודע זה השם ואינו משמרו חבר הוא לאיש משחית וכל היודעו ומשמרו בטהרה יאריכו ימיו ושנותיו ויהי' מכובד לעולם ובהעולם העליון הנאה שנא' נוצר תאנה יאכל פריו עליו נאמר ושומר אדוניו יכובד כלומר השומר והמכבד לאדוניו יכבדהו שנאמר אחלצהו ואכבדהו אשגבהו כי ידע שמי זה היודע כבוד יוצרו שנאמר כי על כבוד חופה והמבין יבין: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בילא"ו:

חזרה לראש הדף
Site location tree