אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / אגרות / אגרת ל
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

אגרת ל

לכבוד ידידי ...

את מכתבך משושן פורים קבלתי ונהנתי מזה היות שאתה הוא היחידי שכותב לי כמה פרטים ממה שמתרחש שם. ואני אענה לך על שאלותיך.

בקשר איפוא שילמדו הילדים. יותר כדאי לישיבה של חסידים. היות שבישיבתם של החסידים עכ"פ בטוחים יותר עם יראת שמים, מה שאם כן בשאר הישיבות יש לחשוש על זה מפני החברים.

בקשר לקנות איזה חלק מהזהר, אינני מעונין בזה. הגם שיש לי טעמים כמוסים, אבל טעם אחד אני יכול לכתוב לך. כי כשעושים איזה דבר, צריך אני להרויח גשמיות או רוחניות. וכאן, בבחינת גשמיות כדי להרויח כסף - ישנם עוד מסחרים טובים בעולם, ואני לא עושה מטעם שאינני רוצה לעסוק במסחרים. ומבחינת רוחניות, היינו שיהיה לי חלק בהסולם של הזהר, יש לי כבר חלק גדול בספרים האלו מטעם שהתורה זיכתה אותי בשני חלקים, כי מדין התורה יש רק ארבעה יורשים ולי מגיע שני חלקים, ... אם כן אין לי צורך לקנות היינו לתת כסף בכדי שיתנו לי את המגיע. אבל יש לי טעמים כמוסים.

נא להשתדל למסור לי כל פרטי פרטים מה שמתרחש שמה. ואברך בכשרות החג.

ברוך שלום הלוי אשלג

חזרה לראש הדף
Site location tree