אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / אגרות / אגרת עא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

אגרת עא

ב"ה יום י"ט שבט תשכ"ה

לכבוד ידידי ...

מאד אני משתוקק לשמוע משלומך.

כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. ופירש רש"י: לבית יעקב - אלו הנשים, תאמר להן בלשון רכה. ותגיד לבני ישראל - עונשין ודקדוקין פרש לזכרים, דברים הקשין כגידין (מכילתא).

ובזהר (יתרו אות קסא ובהסולם) אומר: "כה תאמר לבית יעקב, היינו באמירה, והיינו מצד הדין. ותגיד לבני ישראל וכו', לבני ישראל היינו הזכרים, הבאים מצד הרחמים".

משמע מדברי הזהר, שלנשים באמירה, שהוא מצד הדין, היות שנשים הן מצד מדת הדין. ולאנשים דבר עם מדת הרחמים, שהם באים מבחינת הרחמים.

ומדברי רש"י משמע להיפך, שעם אנשים דבר דברים קשים כגידין, ולנשים אמר בלשון רכה.

ויש לפרש שהם אומרים דבר אחד, אלא שקודם צריכין להבין מהי בחינת דין ומהי בחינת רחמים. הנה דין אנו מוצאים כששני אנשים הולכים לבית דין, זה אומר כולו שלי וזה אומר כולו שלי. היינו, מי שטוען כולו שלי - זה בחינת דין. ובחינת רחמים הוא בחינת משפיע, שהוא בחינה כמו שאמרו חז"ל: "מה הוא רחום אף אתה רחום". נמצא לפי הנ"ל, שמדת הדין נקרא מי שהוא בבחינת מקבל ובחינת רחמים נקרא מי שהוא בבחינת משפיע.

הנה נקבה נקרא מי שהוא בבחינת חסרון, זאת אומרת שהוא בחינת מקבל. וזכר נקרא מי שהוא בבחינת משפיע.

לפי זה יוצא, שנקבה נקרא בחינת דין, היינו בחינת מקבל. ומי שהוא מקבל, אם אומרים לו שהוא יעסוק בבחינת להשפיע אין זה ביכלתו, כי זה נגד טבעו. לכן כשרוצים ממנו שהוא יעסוק בעבודת ה' אז צריכים לדבר אליו בלשון רכה, היינו בלשון שהוא מבין, שהוא לשון של קבלה כנ"ל, כי מי שהוא בבחינת נוקבא שהוא בחינת דין אינו מסכים לעבוד אלא על מנת לקבל פרס. וזה נקרא "לשון רכה".

ולזכרים, שהם בבחינת משפיעים, להם יכולים לדבר בלשון "קשה כגידין", שענין השפעה קשה לגוף לשמוע, כי הגוף רוצה דוקא בקבלה. והיות שהוא בבחינת זכר, היינו שיש לו כח של התגברות, שהוא יכול להתגבר על מידותיו, לכן מדברים אליו מצד מדת הרחמים, שרחום פירושו השפעה.

ובזה נבין דברי רש"י: "לבית יעקב אלו הנשים, תאמר להם בלשון רכה". היינו כנ"ל, שמי שהוא בבחינת נקבה, היינו שלא יכול להתגבר על כח הגוף, והוא נקרא נקבה מלשון "תשש כוחו כנקבה", אז צריכים לדבר אליו בלשון רכה, היינו שהוא בחינת "על מנת לקבל פרס", לזה מסכים הגוף. וזכרים בלשון קשה, שהוא בחינת להשפיע, שקשה לגוף להסכים לזה. אלא שיש לו כח להתגבר, שאליו יכולים לדבר בלשון רחמים שענינו להשפיע.

וה' יעזור לנו שנוכל להתגבר על הרע שבנו ונזכה לקבלת התורה.

מאת ידידך המצפה לשמוע ממך בשורות טובות

ברוך שלום הלוי אשלג

חזרה לראש הדף
Site location tree