אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / אגרות / אגרת עד
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

אגרת עד

ב"ה כ"ג שבט תשכ"ו

שלום וכל טוב סלה לידידי אהובי כנפשי ...

מאד אני מתגעגע לשמוע מה נשמע במחיצתך הן ממצב הבריאות והן ממצב הפרנסה ואיך ילדיך מצליחים בלימודים. אצלי אין חדשות מיוחדות. ואסיים מכתבי בדברי תורה.

הנה בפרשת השבוע כתוב: "ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות". משמע מזה ששבת נקבעה לשביתה וימות החול נקבעו למלאכה, היינו שצריכים לעסוק בעבודה ומי שאינו עוסק בעבודה בימות החול הוא לא מקיים "ששת ימים תעשה מלאכה". ומה יעשו תלמידי החכמים שתורתם אומנותם?

ויש לפרש זה על דרך המוסר, וגם לפרש מה הענין של מוסר, היינו מה דורשים מאיתנו, מה הוא הענין של קיום תורה ומצוות. ולפי מה שפירש אאמו"ר זצ"ל, הם ניתנו לנו בדרך של סגולה, שעל ידם נגיע למטרה שאנו צריכים להגיע.

וקודם כל אנו צריכים להבין את ענין מטרת הבריאה, לאיזה צורך באנו לעולם הזה. וידוע הוא מספרים הקדושים שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו (ולפי הכלל שיותר משהעגל רוצה לינֹק הפרה רוצה להניק) ומי מעכב שלא נוכל לקבל את הטוב והעונג מה שה' רוצה לתת לנו? ותירצו, שהוא בכדי שלא יהיה "נהמא דכיסופא". היינו, מי שמקבל מתנה מחברו הוא מתבייש ממנו, לכן בכדי שהאדם לא יתבייש בקבלת העונג ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות נזכה לקבלת השכר. זאת אומרת לאחר שיש לנו כלים מוכשרים לקבל את העונג והשפע מה', היינו שלא יהיה שום בושה בקבלת התענוג, אז נותנים מן השמים כל טוב ועונג.

ועכשיו נבין מה ששאלנו לעיל. כי ששת ימים ניתנה לנו המלאכה בהכשרת הכלים שיהיו מותאמים לקבלת התענוג, וזה נקרא יגיעה. ובשבת, אז הוא זמן של קבלת התענוג, ולא של תיקון הכלים. לכן שבת נקרא בחינת שביתה מן העבודה, אלא כל הכלים שהכינו מערב שבת ממלאים אותם בשבת, כי שבת הוא "מעין עולם הבא".

ולפי הנ"ל נבין את ענין המוסר מה שאנו צריכים לעסוק, היינו להבין כי צריכים את היגיעה לטובת עצמנו, בכדי לקבל הטוב והעונג. וה' יעזור לנו.

מאת ידידך המאחל לך ולמשפחתך

שפע ברכה והצלחה ברוב שמחה ונחת

ברוך שלום הלוי אשלג

חזרה לראש הדף
Site location tree