אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / קבלה במילים פשוטות / פרק 4: היקום שלנו / כפי שלמעלה, כך למטה

כפי שלמעלה, כך למטה

אם נשווה את שלבי ההתפתחות של כדור הארץ לארבע הבחינות של האור, עידן הדומם של הכדור מקביל לבחינת שורש, עידן הצומח מקביל לבחינה א', עידן החי לבחינה ב', עידן המדבר לבחינה ג' והעידן הרוחני לבחינה ד'.

נעוריו הלוהטים של כדור הארץ נמשכו כמה מיליארדי שנה. כשהוא התקרר, הופיעו הצמחים, ושלטו בכוכב הלכת שלנו במשך עוד מיליונים רבים של שנים. אבל כמו שדרגת הצומח בפירמידה הרוחנית צרה הרבה יותר מדרגת הדומם, תקופת הצומח בכדור הארץ הייתה קצרה מתקופת הדומם.

עם תום שלב הצומח הגיעה תקופת החי. וכמו בשתי הדרגות הקודמות, עידן החי היה הרבה יותר קצר מעידן הצומח.

שלב האדם, המקביל לדרגת המדבר שבפירמידה הרוחנית, נמצא כאן רק בארבעים אלף השנים האחרונות בערך. אבל רק כשהאנושות תסיים את התפתחות הדרגה הרביעית (והאחרונה) שלה, ההתפתחות הכללית תושלם והאנושות תתאחד מחדש עם הבורא.

השלב הרוחני החל לפני 5,769 שנה (נכון לזמן הכתיבה), כשהנקודה שבלב הופיעה לראשונה. כמו בעולם הרוחני, גם בעולם שלנו, לאיש שהרגיש לראשונה את ההתעוררות (הנקודה שבלב) הזו קראו אדם (כן, כן, בעלה של חוה ודייר זמני בגן עדן). ברוחניות הוא נקרא "אדם הראשון". השם אדם נגזר מהמילים "אֶדַמֶה לעליון" (ישעיה י"ד, י"ד), ומשקף את הרצון שהרגיש אדם להיות דומה לבורא.

בימים אלה, בפתחה של המאה העשרים ואחת, ההתפתחות הכללית מגיעה לדרגתה האחרונה – לרצון להידמות לבורא, ולכן היום יותר ויותר אנשים מחפשים תשובות רוחניות לשאלות שלהם.

חזרה לראש הדף
Site location tree