אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / קבלה במילים פשוטות / אודות "בני ברוך" / שיטת הלימוד

שיטת הלימוד

שיטת הלימוד בתנועת בני ברוך היא זו המקובלת מדורי דורות בחכמת
הקבלה, שיטה שנמסרה מרב לתלמיד. בבני ברוך לומדים רק מתוך המקורות
האותנטיים של חכמת הקבלה: ספר הזוהר, כתבי האר"י, הרמח"ל, הגר"א, הרב
קוק ובעל הסולם. על אף השימוש בכתבים האותנטיים, הלימוד נעשה בשפה קלה,
ובגישה מודרנית מדעית-אקטואלית. פיתוח גישה זו הצעיד את תנועת בני ברוך
להכרה בינלאומית בתחום החינוך ולהערכה רבה בקרב הקהל הישראלי.
השילוב הייחודי בין חוויה והתנסות אישית המלווה בלימוד שכלתני-לוגי,
מרחיב את אופקי התלמיד ומקנה לו תפיסה חדשה להבנת המציאות. אדם הפוסע
במשעולי הנתיב הרוחני, רוכש כלים רגשיים, המאפשרים לו לחקור את עצמו ואת
המציאות הסובבת אותו.

חזרה לראש הדף
Site location tree