אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / קבלה במילים פשוטות / אודות "בני ברוך" / מקורות מימון

מקורות מימון

תנועת בני ברוך היא מוסד ללא כוונת רווח העוסק בלימוד חכמת הקבלה
ובהפצתה.
על מנת לשמור על טוהר כוונותיה ועצמאותה היא אינה נתמכת, ממומנת או
קשורה למשרד ממשלתי או גורם פוליטי אחר. עם זאת, כיוון שמרבית פעולותיה,
כדרכם של המקובלים מדורי דורות, מתקיימות ללא תשלום או תמורת תשלום
סמלי, מקור המימון העיקרי של התנועה הוא "מעשר" המופרש ממשכורתם של מי
מחברי בני ברוך החפצים בכך. אמצעי מימון נוספים הם ספרים הנמכרים במחירי
עלות ותרומות.

חזרה לראש הדף
Site location tree