אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 445.אין מסך בכתר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

445.אין מסך בכתר

הנה אמרינן בכמה מקומות, שבבחינת כתר אין שום מסך, שיהיה יכולת לעשות זווג, יען שזהו מזוכך לגמרי. אם כן איך כתב שבפרצוף מ"ה החדש שם יש מסך דבחינה ה' שנקרא כתר (ועיין רכ"א בפנים מאירות בד"ה וטעם).
ואחר כך יצא וכו', ובבחינה ב' מלך הגבורה שקומת העשר הספירות שלו עד חכמה דבינה (דף קס"ב בפמ"א ד"ה "ואחר כך"). ולכאורה היה צריך לכתוב עד הבינה לבד.
בזמן שכלים דאו"כל מספ"רת נרולים קדישא, אז למטה הכלים דבד"ק חי"ה הכתרים עומדים בב' קוין, ימין ושמאל, ז"א בחסד וגבורה, חוץ מהשאר הבחינות שעומדים בחסד ונצח. והרב כותב בפירוש, שאפילו הכתרים עומדים בחו"נ (רנ"ג פמ"א בד"ה ובזה תבין).

חזרה לראש הדף
Site location tree