אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 449. מכריזים על הטיפה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

449. מכריזים על הטיפה

"ישראל שהיו באותו זמן זכאים... במקום הראוי". ופרש רש"י, בפירות ובדברים (ראש השנה י"ז ע"ב), שמכריזים על הטיפה, שתהיה טפת וכו' והוא נעשה זכאי, מה לעשות, נותנים לו את הכוחות במקום שיהיו פירות, היינו לומד בספרים המביאים לשמה ובסביבה שעושים עבודה לשמה. ואם לא, להיפך.

חזרה לראש הדף
Site location tree