אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 450. כוחות הגורמים להתפתחות הלב והמוח
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

450. כוחות הגורמים להתפתחות הלב והמוח

האי תלמיד חכם דרתח אורייתא הוא דקא מרתחא ליה. ופרש רש"י, שיש לו רוחב לב מתוך תורתו ומשים ללבו יותר משאר בני אדם, וקא משמע לן דחייב לדונו לכף זכות (תענית דף ד' ע"א).
ויש לפרש מתוך רוחב לבו, לכן הוא מתפעל מכל דבר, שהוא רגיש על כל דבר.
"תאוה", היינו תביעה מצד פנימיותו עצמו. "קנאה", היינו הגם מבחינת עצמותו אין לו תביעה, אבל חיצוניותו מעורר בו תביעה, לכן נקרא זה תביעה מצד חיצוניותו. לכן יש ב' כוחות באדם שגורמים לו לבוא לידי התפתחות, הלב והמוח.

חזרה לראש הדף
Site location tree