אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 443. הכתיבה היא ביגיעה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

443. הכתיבה היא ביגיעה

מאי מלאכתך... אלא אפילו למיחוש לזבוב נמי. דלמא אתי ויתיב אתגיה דדל"ת, ומחיק ליה ומשוי ליה רי"ש (עירובין דף י"ג).
"זבוב", היינו מחשבות זרות. דל"ת (עיין בהקדמת ספר הזהר בתחילתו), דד' הוא בקדושה, ור' היא בס"א. כתב שיכול למחות, היינו אמונה. קנקנתום, היינו ק"ן טעמים, שהוא בחינת ידיעה. לבלר, היינו "כתבם על לוח לבך". חסר ויתיר, היינו חסרון ימין או חסרון השמאל.
קנקנתום היינו שני פעמים קן, שהוא ק"ן טהור וק"ן טמא. כשהם בשווה, נמצא שיש לו מקום על אמונה.
לתוך הדיו, היינו השחרות, שהוא בחינת עבודה, שעיקר הכתיבה הוא בהיגיעה. וכשהוא כותב, כבר יש לו ב' בחינות, הנקרא קן-קן-תום, שדווקא אז יש לו מקום להכירנו, שעם זה הוא כותב.

חזרה לראש הדף
Site location tree