אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 658. עולם הזה ועולם הבא (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

658. עולם הזה ועולם הבא (ב')

בסעודת ברית
יש בחינת עולם הבא, שנקרא בחינת אמונה. ויש בחינת עולם הזה, הנקרא בחינת השגה. ובעולם הבא כתוב "ישבעו ויתענגו", היינו שאין קץ להשביעה. והוא משום כי כל מה שמקבלים על ידי אמונה אין לו שום גבול.
מה שאין כן מה שמקבלים על ידי השגה, כבר יש לו גבול, משום שכל מה שבא בכלים דתחתון, התחתון מגביל את הדבר. לכן לבחינת עולם הזה יש גבול.

חזרה לראש הדף
Site location tree