אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 661. ענף ושורש
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

661. ענף ושורש

שכר על המקום הוא, שהאדם צריך להחשיב, שהוא מקיים את מצוות, מה שה' צווה, והתורה, מה שה' נתן. וכל השכר הוא, שהוא שומע בקול ה' וזוכה לדבר עם ה'. ושכר אחר, היינו שעל ידי זה יקבל לעצמו, הנקרא תועלת עצמו, זהו לא נקרא עבודה לשם שמים.
הקשר הרוחניות עם הגוף הגשמי הנקרא ענף ושורש. וזהו אי אפשר להשיג מטרם שהאדם זכה לתורה לשמה. מלפני זה הכל שקר, כי מטרם שמשיגים את השורשים, אי אפשר לקשר אותם עם הענפים.
אלא צריכים להאמין, שכל מה שיש בעולם הזה, הכל נמשך ממנו יתברך, והכל הוא יתברך מחיה, ובלעדו אין שום כוח, שיחיה את העולם הזה הגשמי. ואפילו הקליפות הוא מחיה, כמו שכתוב, "ומלכותו בכל משלה", "ואתה מחיה את כולם", אפילו הקליפות.

חזרה לראש הדף
Site location tree