אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 665. עצות נגד היצר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

665. עצות נגד היצר

אם רואה אדם, שיצרו מתגבר עליו, שיקרא קריאת שמע. ואם לא עוזר לו וכו', שיזכור יום המיתה, זה בודאי יעזור לו.
ויש לשאול, ומדוע לא אומרים לו תכף שיזכור את יום המיתה. ומדוע צריכים לחכות ולשמש עם שאר עצות, ורק כשרואים שאין עצה אחרת, אז אומרים לו, שיזכור יום המיתה.
ויש לומר שמקודם אומרים לו, שיקח עצות מן יראת ה', שהוא על כלים דהשפעה. ואם זה לא עוזר לו, באין ברירה יקח עצות מן יראת הגוף.

חזרה לראש הדף
Site location tree