אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וישלח / ויאבק איש עמו

ויאבק איש עמו

פז) ויאבק איש עמו. מהו ויאבק? כמ"ש, אבק טפל אל עפר. מה בין עפר לאבק? מה שנשאר מדבר הנשרף באש, נקרא אבק. ואינו עושה פירות לעולם. עפר הוא, שכל הפירות יוצאים ממנו, והוא כלל הכל, הן למעלה והן למטה. נוקבא דז"א נקראת עפר, והיא כלל כל העולמות וכל מה שבבי"ע תולדותיה. נוקבא של סמאל נקראת אבק, שהוא אל אחר, שאינו עושה פירות, וע"כ מכונה אבק.

פח) אם עפר הוא חשוב כל כך, מה פירושו של, מקים מעפר דל. כמשמעו, שפלות, אבל באופן זה, מקים מעפר דל, משום שהנוקבא, המכונה עפר, אין לה מעצמה ולא כלום, אלא שמקבלת הכל מז"א. ומאותו העפר, שאין לו כלום, בזמן שאינה בזווג עם ז"א, יוצא הדל, שאין לו כלום. ומאותו העפר, בזמן שהוא בזווג עם ז"א, כל הפירות וכל הטוב שבעולם יוצאים ממנו, ובו נעשו כל המעשים שבעולם. כמ"ש, הכל היה מן העפר, והכל שב אל העפר.
ולמדנו, הכל היה מן העפר, ואפילו גלגל חמה. אבל אבק אינו עושה פירות לעולם. ועל כן, ויאבק איש, סמאל, שהוא בא באותו אבק, הנוקבא שלו, ורוכב עליו, כדי לקטרג על יעקב.

פט) עד עלות השחר. שאז ממשלתו עברה וחלפה. וכך הוא לעתיד לבא. כי הגלות דומה עתה ללילה, חשך. ואותו אבק שולט על ישראל, והם מושלכים לעפר, עד שיתעלה האור ויאיר היום. ואז ישלטו ישראל ותנתן להם המלכות. כי יהיו קדושי עליון.

חזרה לראש הדף
Site location tree