אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וישלח / ואלה תולדות עשו

ואלה תולדות עשו

רלג) ואלה תולדות עשו .בחיי יצחק לא נמנו בניו של עשו, כמו שנמנו בניו של יעקב. אבל, ויִגוַוע יצחק, כתוב, ואלה תולדות עשו הוא אדום. משום שבחלקו ונחלתו וגורלו של יצחק רק יעקב ובניו. ומשום זה יעקב ובניו, שהם חלקו של הקב"ה, נכנסו בחשבון. אבל עשו, שאינו בצד האמונה, עשה הכתוב חשבונו לאחר שמת יצחק, שאז נפרד חלקו מקדושה למקום אחר.

רלד) אחר שמת יצחק, ועשו נפרד אל הצד שלו, כתוב, ויקח עשו את נשיו... מפני יעקב אחיו. כי הניח ליעקב את הקרן ואת הריוח, הניח לו את שעבוד מצרים, שהוא הקרן, וגם את הריוח משעבוד מצרים, שהוא ירושת הארץ, ומכר לו חלקו שבמערת המכפלה, והלך לו מן הארץ ומן האמונה, ומחלקו, שהלך לו ונסתלק מכל.

רלה) כמה היה חלקו של יעקב טוב בכל, אשר עשו לא נשאר עמו, ונפרד ממנו והלך לו לחלקו וגורלו. ונשאר יעקב אוחז בנחלת אביו ונחלת אבותיו. וע"כ כתוב, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. שלא רצה חלקו ונחלתו וגורל האמונה של יעקב. אשרי חלקו של יעקב, כמ"ש, כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו.

חזרה לראש הדף
Site location tree