אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וישלח / אל תיראי תולעת יעקב

אל תיראי תולעת יעקב

רנ) כל עמי העולם עובדי עכו"ם, נתן אותם הקב"ה תחת שרים ממונים ידועים. וכולם הולכים אחר אלהיהם. וכולם שופכי דמים ועושי מלחמה, גוזלים ומכים ומנאפים, ומתערבים בכל העושים מעשים להרע, ומתגברים תמיד בכחם להרע.

רנא) וישראל, אין להם גבורה וכח לנצח אותם, רק בפיהם, בתפילה. כמו תולעת, שאין לה גבורה וכח, אלא בפה. ובפה היא שוברת הכל. ועל כן נקראים ישראל תולעת.

רנב) אל תיראי תולעת יעקב. אין לשום בריה בעולם, כמו לתולעת הזו של טְוִיַת המשי, שממנה יוצאים כל לבושי כבוד, תלבושת המלכים. ולאחר טויתה זורעת זרע ומתה. ואחר כך, מאותו זרע שנשאר ממנה, קמה לתחיה כמקודם לכן, ושוב היא חיה. כך הם ישראל, כאותה התולעת, שאע"פ שמתים יחזרו ויחיו בעולם, כמקודם לכן.

רנג) וכן נאמר, כי כחמר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. זהו חומר של אותה זכוכית, אשר אע"פ שנשברת, חוזרת ומתתקנת, ויש לה תקנה כמקודם לכן. כך ישראל, אע"פ שמתים, חוזרים לתחיה.

.רנד) ישראל, זה עץ החיים, ז"א. ומשום שבני ישראל נתדבקו בעץ החיים, יהיו להם חיים, ויקומו מעפר, ויתקיימו בעולם, ויהיו לעם אחד לעבוד את הקב"ה

חזרה לראש הדף
Site location tree