אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת נח / וירא אלקים את הארץ

וירא אלקים את הארץ

לט) למה נשחתה הארץ? וכי הארץ בת עונשין היא? משום כי השחית כל בשר את דרכו. בשעה שבני אדם הם צדיקים, ושומרים מצות התורה, אז הארץ מתחזקת וכל חדוה נמצאת בה, משום שהשכינה שורה על הארץ. ואז העליונים והתחתונים כולם הם בחדוה.

מ) וכשבני אדם משחיתים דרכם ואינם שומרים מצות התורה, וחוטאים לפני רבונם, אז, כביכול, דוחים את השכינה מהעולם, והארץ נשארת נשחתת, שהרי השכינה נדחית ממנה ואינה שורה עליה, ואז נשחתת, משום שרוח אחר שורה עליה המשחית העולם.

מא) יכול שאפילו בארץ ישראל שורה רוח אחר? ארץ ישראל אינה שורה עליה לא רוח אחר, ולא ממונה אחר, זולת הקב"ה בלבדו. וא"כ למה נשחתה ארץ ישראל? כי ארץ ישראל, שממונה אינו שורה עליה ולא שליח אחר, חוץ מהקב"ה בלבדו. אבל שעה אחת יוכל המחבל לשרות עליה לחבל בני אדם. מאין לנו זה? מדוד, שכתוב, וירא את מלאך ה' עומד, וחרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים, ואז נשחתה הארץ.

מב) אפילו בשעה שראה מלאך ה' עומד, היה זה הקב"ה. ובין לטוב ובין לרע שולט עליה הקב"ה: לטוב, משום שא"י לא נמסרה תחת שום ממונה, ואין מי שיטיב לה, רק הקב"ה בלבדו. וכל דרי עולם יבושו ממעשיהם, להיותם תחת ממונים. לרע, שולט עליה רק הקב"ה, כדי שלא ישמחו אז הממונים לשלוט עליה.

מג) כתוב, כי ראתה גוים באו מקדשה, והחריבו הבית, שמשמע, שאם הממונים לא היו שולטים, לא היה נחרב הבית? כתוב, כי אתה עשית. וכתוב, עשה ה' אשר זמם. הרי שנעשה ע"י הקב"ה עצמו ולא ע"י ממונים.

מד) כתוב, וירא אלקים את הארץ, והנה נשחתה. וכתוב, וירא אלקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. כי אז קוראת הארץ למעלה, אל ז"א, ועולה במעלה עליונה. ומיפה פניה. כמו נקבה המיפה את עצמה בפני הזכר, כן הארץ, כי בנים צדיקים, גידלה להמלך, לז"א.

מה) וכאן, שלא שבו דור המבול, כתוב, וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה, כאשה שנטמאה ומסתרת פניה מבעלה, ובשעה שעונות בני אדם מתרבים לחטא בגלוי, משימה הארץ פניה כנקבה שאין לה בושה משום דבר, כמ"ש, והארץ חנפה תחת יושביה. וע"כ, וירא, כי נשחתה, משום כי השחית כל בשר דרכו על הארץ.

חזרה לראש הדף
Site location tree