אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת נח / בא אתה וכל ביתך

בא אתה וכל ביתך

קסד) ויאמר ה' לנח, בא אתה וכל ביתך. בכל הכתובים נאמר כאן אלקים, ובמקרא זה כתוב השם הוי"ה, שהוא שם העליון של רחמים. אלא, שאינו דרך ארץ, שהאשה תזמין לה אורח, אלא רק ברשות בעלה.

קסה) אף כן, בקש נח לכנוס בהתיבה, המלכות, להתחבר עמה. ולא היה נאה לו, עד שבעלה של התיבה יתן לו רשות לכנוס, שכתוב, בא אתה וכל ביתך אל התיבה. ומשום זה כתוב בהמקרא כאן הוי"ה, שהוא בעלה של התיבה. כי הוי"ה הוא ז"א, והתיבה היא מלכות. ואז נכנס נח ונתחבר בהתיבה. כי אין רשות להאורח לכנוס אל הבית, אלא ברשות בעלה, בעל הבית. וכמ"ש אח"כ, ויבא נח.

קסו) כתוב, כי אותך ראיתי צדיק. מכאן למדנו, שלא יקבל אדם אורח לביתו, אם חושד שהוא רשע. אלא אם כן שהוא נחשב בעיניו לצדיק ואינו חושד בעיניו כלל. וכמ"ש, בא אתה וכל ביתך אל התיבה. משום, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה.

קסז) אם נותן להאורח בלבדו רשות, ולא נתן רשות לכל הבאים עם האורח, אל יכניסם להבית. כמ"ש, בא אתה וכל ביתך אל התיבה, אשר לכולם נתן רשות לכנוס. ומקרא הזה למדנו - סוד סדרי דרך ארץ.

חזרה לראש הדף
Site location tree