אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת נח / וישאו את התבה

וישאו את התבה

רד) רומה על השמים אלקים. ווי להם להרשעים, שהם חוטאים ומכעיסים את רבונם בכל יום, ובחטאיהם דוחים את השכינה מהארץ, וגורמים שתסתלק מהעולם. והשכינה נקראת אלקים, ועליה כתוב, רומה על השמים אלקים.

רה) וישאו את התיבה. שדחו אותה לחוץ. התיבה היא השכינה. ותרם מעל הארץ. שהשכינה לא שרתה בהעולם ונסתלקה מהעולם. וכאשר נסתלקה מהעולם, הרי אין מי שישגיח על העולם. ואז הדין שולט בהעולם. ואחר שימחו רשעי עולם ויסתלקו ממנו, מחזרת השכינה את המדור שלה בהעולם.

רו) אם נמחו הרשעים, שהיו בארץ ישראל בזמן של חורבן בהמ"ק, למה לא חזרה השכינה אחר כך למקומה כבתחילה? משום שלא נשארו בה שאר צדיקי העולם. כלומר, שהנשארים אחר החורבן, לא נשארו בארץ ישראל, אלא שהלכו למצרים. אלא בכל מקום שהלכו ישראל בגלות, ירדה השכינה ושמה את מדורה עמהם. ומה בארץ נכריה אחרת, לא נפרדה מהם השכינה, כל שכן אם היו ישראל נשארים בארץ ישראל. ודאי שהיתה חוזרת אליהם אחר החורבן.

רז) והנה נתבאר, שבכל החטאים של רשעי עולם, המה דוחים את השכינה. ואחד מהם הוא מי שמשחית דרכו על הארץ, שמשום זה אינו רואה את פני השכינה, ולא יכנס בהיכל המלך. על כן כתוב עליהם, וימחו מן הארץ, שנמחו מן הכל.

רח) בעת ההוא, שעתיד הקב"ה להחיות המתים, כל אלו המתים שימצאו לחוץ מהארץ, בשאר ארצות הנכריות, הקב"ה יעמיד אותם בגופם כראוי, כי עצם אחד נשאר בהאדם מתחת הארץ, עצם הזה יעשה כשאור בעיסה, ועליו יבנה הקב"ה כל הגוף.

רט) ולא יתן להם הקב"ה נשמות, רק בארץ ישראל. שכתוב, הנה, אני פותח את קברותיכם. כי יתגלגלו מתחת הארץ, ויבואו לארץ ישראל. ואחר זה כתוב, ונתתי רוחי בכם וחייתם. כי בארץ ישראל יקבלו נשמות כל בני העולם. חוץ מאלו שנטמאו וטמאו הארץ. דור המבול. באלו כתוב, וימחו מן הארץ. שלא יקומו בתחיית המתים, ולא יבואו לארץ לקבל נשמות. ואע"פ שהקשו הראשונים וחלקו על זה, ואמרו שיקומו בתחיית המתים, מ"מ הוא כמו שאמרנו. כי, וימחו, הוא כמ"ש, ימחו מספר חיים. שלא יקומו לתחיה.
רי) ודאי שאין לדור המבול חלק לעולם הבא, שכתוב, וימחו מן הארץ. אבל יקומו לתחיה, כדי לעמוד בדין. ועליהם כתוב, ורבים מישני אדמת עפר יקוצו

חזרה לראש הדף
Site location tree