אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת נח / הוא היה גבור ציד

הוא היה גבור ציד

שכ) הוא היה גבור ציד. הוא היה איש גבור, ולבושים של אדם הראשון היה לובש, והיה יודע לצוד בהם ציד של הבריות. כי כל הבריות נכנעו אליו בסבת הלבושים הללו, הלבושים דכתנות עור, שכתוב, ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם. והם מוחין עליונים. ולנמרוד היה בחינת חיצוניות של אלו הלבושים דאדה"ר. ובכחם כבש והכניע את כל העולם תחתיו.

שכא) נמרוד היה מפתה את הבריות ללכת אחר עבדות של עבודה זרה. והיה שולט בכח אלו הלבושים, ונצח את בני העולם. והיה אומר על עצמו, שהוא המושל בהעולם, שעשה עצמו אלהים. ובני אדם היו עובדים אליו. ונקרא שמו נמרוד, משום שמרד במלך העליון של מעלה. שמרד בעליונים, בקדושה העליונה, ומרד בתחתונים, בבני עולם הזה.

שכב) בכח אלו הלבושים היה שולט על כל בני העולם, ומלך עליהם, ומרד בהם, ומרד ברבונו. ואמר, שהוא השליט של העולם, שהוא האלהים. והיה מפתה את הבריות אחריו, עד שמשך את בני האדם לצאת מן העבדות של רבון העולם.

חזרה לראש הדף
Site location tree