אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וישב / וימצאהו איש

וימצאהו איש

קב) וימצאהו איש. וכי יעקב השלם, שאהב את יוסף מכל בניו, והיה יודע שכל אחיו שונאים אותו, למה שלח אותו אליהם? אלא הוא לא חשד אותם, שהיה יודע שכולם הם צדיקים. אלא הקב"ה סבב כל זה, כדי לקיים הגזירה, שגזר לאברהם אבינו בין הבתרים.

קג) מצאתי בספרי הראשונים, שצריכים היו בני יעקב למשול על יוסף טרם שירד למצרים. שאלו ירד למצרים, והם לא היו שולטים עליו מתחילה, יכלו המצרים לשלוט לעולם על ישראל, ולא יכלו לצאת משם. ע"כ, נתקיים ביוסף, שנמכר להיות עבד על ידי אחיו, והם שלטו עליו למכרו לעבד. לכן, אע"פ שיוסף היה אחר כך מלך, שהמצרים המליכוהו, נמצאים ישראל שכבר שלטו על כולם. כי מאחר שכבר שלטו על מלכם יוסף למכרו לעבד, מכל שכן ששלטו אז על המצרים עצמם. ובזה נחלש כחם של המצרים, ויכלו להשתחרר מהם.

קד) יוסף שהיה ברית עליון, יסוד דז"א, כל זמן שהברית, שהוא יוסף, היה קיים, השכינה נתקיימת בישראל בשלום כראוי. כיון שנסתלק יוסף, ברית העליון, מן העולם, כי נמכר לעבד, אז הברית והשכינה וישראל יצאו כולם בגלות. וכן שכתוב, ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, שזה יורה שנתבטל מעלתו ויצא לגלות. והכל היה מן הקב"ה, כמו שהיה ראוי להיות.

קה) וימצאהו איש, זהו גבריאל. והנה תועה, בכל היה תועה, שבטח על אחיו, והיה מבקש האחוה מהם ולא מצא. גם בקש אותם עצמם ולא מצא. וע"כ, וישאלהו האיש לאמר, מה תבקש.

חזרה לראש הדף
Site location tree