אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וישב / את אחַי אנכי מבקש

את אחַי אנכי מבקש

קו) ויאמר את אחַי... נסעו מזה. כנסת ישראל, הנוקבא, אמרה אותו אל המלך שהשלום שלו, ז"א. מי יתֶנך כאח לי, כמו יוסף על אחיו, שאמר, ועתה אל תירָאו... שנתן להם מזונות וזן אותם בימי רעב. משום זה אמרה כנסת ישראל לז"א, מי יתֶנך כאח לי, כמו יוסף לאחיו.

קז) מי יתֶנך כאח לי. זה אמר יוסף, יסוד, אל השכינה, שנתאחד עמה ונתדבק בה. יונק שדֵי אמי, כי אז, כשמקבלת מוחין דאמא, יש אחוה ושלימות ביניהם. אמצָאֲך בחוץ, בתוך הגלות, בארץ אחרת. אֶשָקְךָ, כדי להתדבק רוח שלה ברוח שלו. גם לא יבוזו לי, אף על פי שאני בארץ אחרת.

.קח) יוסף, אע"פ שאֶחיו לא היו לו כאחים כשנפל בידיהם, הוא היה להם כאח כשנפלו בידו, שכתוב, וינחם אותם וידבר על לבם, עד שהאמינו לו

חזרה לראש הדף
Site location tree