אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וישב / ציון וירושלים

ציון וירושלים

קמה) כשברא הקב"ה את העולם, כשהאציל את הנוקבא, הנקראת עולם, התקין לו שבעה עמודים, שהאיר לה מז' ספירות חג"ת נהי"מ דז"א. וכל העמודים עומדים על עמוד אחד יחידי, יסוד דז"א, ואלו כולם עומדים על מדרגה אחת, שנקראת צדיק יסוד עולם, יסוד דז"א.

קמו) והעולם נברא מאותו מקום, שהוא שִכלול העולם ותקוניו, שהוא נקודה אחת של העולם אמצעית הכל. והיא ציון, יסוד הפנימי דנוקבא, שכתוב מזמור לאסף אל אלקים הוי"ה דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו. ומאיזה מקום דבר, מציון, שכתוב, מציון מכלל יופי אלקים הופיע. מאותו מקום שהיא השִכלול של אמונה השלמה כראוי. וציון היא חזקתו, הארת החכמה. ונקודתו, הארת החסדים, של כל העולם. ומאותו מקום נשתכלל ונעשה כל העולם, בחכמה שבה. ומתוכה כל העולם ניזון, בחסדים שבה.

קמז) ציון הוא השכלול והיופי של העולם, והעולם ממנו ניזון. שיש בה ב' בחינות, חכמה וחסדים. משום ששתי מדרגות הן, והן אחד, שהן ציון וירושלים, זו דין וזו רחמים, ושתיהם הן אחת, מכאן דין ומכאן רחמים.
ציון וירושלים שתיהן הן בחינת יסוד הנוקבא. ציון פנימיות היסוד, מלכות דוד, שנמשכת ממנה החכמה, רחמים כלפי ירושלים. וירושלים חצוניות היסוד דנוקבא, ששם המסך, וע"כ הוא דין.
ושניהם יסוד דנוקבא, מצד הדין, מירושלים, מצד הרחמים, מציון. ולפיכך, ציון הוא השִכלול והיופי של העולם. רק אחר שהחכמה שבה מתלבשת בחסדים של ירושלים, והעולם ממנו ניזון, מירושלים שבה החסדים יוצאים על המסך.

קמח) למעלה, מבינה, יוצא קול הנשמע, עמוד האמצעי, המכריע בבינה. ואחר שקול ההוא יוצא ונשמע, שמכריע גם בנוקבא. והאורות דימין ושמאל נשמעים, שמאירים. יוצאים הדינים מן נוקבא, ודרכי דין ורחמים יוצאים ומפורשים משם. הדינים מסתלקים בסבת הכרעת קו אמצעי. והמוחין מאירים בדרכים של דין ורחמים שביסוד דנוקבא, שבדרכי הרחמים שבציון מאירה החכמה, ובדרכי הדין שבירושלים מאירים החסדים.
וירעם בשמים ה'. זהו בית דין ברחמים, הדינים שבציון, שהם דינים דשמאל, שכלפי דינים שבירושלים הוא רחמים. ועליון, בינה, אע"פ שאינו נמצא ואינו נודע, מטרם ביאת קו אמצעי, מחמת הדינים שבשמאל, כיון שאותו הקול יוצא ומכריע בין ימין ושמאל, אז נמצא הכל בדין ורחמים. שמקיים הארת ב' הקוים ימין ושמאל. וזהו שכתוב, ועליון יתן קולו. כיון שהעליון, שהיא בינה, נותן קולו אל הנוקבא, ומכריע בב' קוים שלה, אז, ברד וגחלי אש, שהם מים ואש.
עם ביאת הקול, קו אמצעי, מבינה אל הנוקבא, מסתלקים הדינים ומתגלים המוחין על דרכי הדין ורחמים שבה. שדרכי הרחמים, שהם בציון, מכונים ברד. ושם מתגלה החכמה. ודרכי הדין, שהם בירושלים, מכונים גחלי אש. ששם מתגלים החסדים.

קמט) בשעה שנולד יהודה, ותעמוד מלדת. משום שזה, הוא יסוד הרביעי מארבע יסודות, הנקראים חסד גבורה ת"ת מלכות, שהם מרכבה עליונה, אל הבינה, והוא רגל אחד מאלו ארבע רגלים של הכסא, שהוא המלכות. ועל כן כתוב בו, ותעמוד מלדת, להיותו ספירה אחרונה מלכות. מה כתוב בו, ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו. כי היה מלך עליהם, להיותו ספירת המלכות. ואחר מכירת יוסף ירד מגדולתו. משום שהורידו את יוסף למצרים.
כי יוסף הוא קו אמצעי, המאיר אל המלכות, יהודה. וכשהוא מאיר בה, מסתלקים הדינים מיסוד שלה, הנקרא ציון וירושלים, והמוחין מאירים על דרכי הדין ורחמים שלה. שבציון מאירה החכמה, ובירושלים החסדים. אבל כשנמכר יוסף למצרים, ואינו מאיר לה, אז חזרה המלכות לבחינת שמאל. והדינים שבציון, המכונים ברד, שולטים בה. וע"כ כתוב, וירד יהודה. כי ירד מגדולתו ונפל לבחינת הדינים של ברד.

חזרה לראש הדף
Site location tree