אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וישב / ויהי כדברה אליו יום יום

ויהי כדברה אליו יום יום

ריט) לשמרך מאשת רע. אשרי הם הצדיקים, היודעים דרכיו של הקב"ה, ללכת בהם, משום שהם עוסקים בתורה יום ולילה, שכל מי שמשתדל בתורה ימים ולילות, נוחל שני עולמות: עולם העליון ועולם התחתון. נוחל עולם הזה, אע"פ שלא עסק בתורה לשמה, ונוחל עולם העליון, בעת שעסק בה לשמה.

רכ) אֹרֶךְ ימים בימינה, בשמאלה עֹשֶׁר וכבוד.
אֹרֶךְ ימים בימינה, מי שהולך בימין התורה, שעוסק בה לשמה, יש לו אריכות ימים לעולם הבא, שהוא זוכה שם לכבוד התורה, שהוא כבוד וכתר להתעטר על כל. כי כתר התורה רק בעולם הבא.
בשמאלה עֹשֶׁר וכבוד. בעולם הזה, שאף על פי שלא עסק בה לשמה, זוכה בעולם הזה בעושר וכבוד.

חזרה לראש הדף
Site location tree