אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת שמיני / וְיִכון בחסד כסאו

וְיִכון בחסד כסאו

צה) הָגוֹ סיגים מכסף ויצא לצורף כלי, הָגוֹ רשע לפני מלך ויִכון בחסד כסאו. בשעה שמתרבים רשעים בעולם, מתתקן הכסא של המלך הקדוש, שהוא המלכות, בדין, ונשאב בדין, ולהבותיו שורפות העולם. ובשעה שיעברו הרשעים מן העולם, אז, ויכון בחסד כסאו ולא בדין.

צו) משמע, שעולם התחתון, המלכות, תלוי בעולם העליון, ז"א, ועולם העליון משפיע לעולם התחתון, כפי דרכיו של העולם התחתון. וע"כ, ויכון בחסד כסאו, שמי שרוצה לברכו ולתקן כסאו, שהוא עולם התחתון, יתקן אותו בחסד ולא בדין. פירוש, שיתקן אותו בחסד, כאשר הכהן נכנס לבית המקדש, המלכות שיכנס בחסד, יכנס במים, ולא יכנס ביין ששתה, שהוא גבורה.
כי עתה גילה כוונתו, אשר חסד ודין, שנאמר על, ויכון בחסד כסאו, מים ויין, חסדים והארת חכמה. ושיעור הכתוב הוא, הָגוֹ רשע לפני מלך, שע"י המשכת היין, הארת חכמה הנמשכת בדינים, המעבירים הרשעים מן העולם, שעי"ז הָגוֹ רשע לפני מלך. ואחר שעברו הרשעים, אין צורך עוד להמשיך בחינת יין, אלא חסדים בלבד, שהם מים. שכבר המשיכו בחינת יין לבער הרשעים והס"א, כדין ויכון בחסד כסאו, שאין צריך עוד להמשיך בחינת יין, אלא מים לבד, שהוא חסד.

חזרה לראש הדף
Site location tree