אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת מצורע / ותומכיה מאושר

ותומכיה מאושר

כ) עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושָר. עץ חיים, זו היא התורה, אילן עליון גדול וחזק. נקראת תורה, משום שהיא מורה ומגלה מה שהיה סתום ולא נודע. היא נקראת חיים, משום שכל חיים העליונים נכללים בה, וממנה יוצאים. למחזיקים בה, לאלו שהם אחוזים בה, שמי שאחוז בתורה אחוז בכל, אחוז למעלה ולמטה. ותומכיה מאושָר. אלו המטילים מלאי, שנותנים כסף לסחורה, לכיסם של תלמידי חכמים, שיסחרו עם הכסף, ויהיו שותפים בריווח.

כא) ותומכיה. שזוכים, שיצאו מהם בנים, הראוים להיות נביאים נאמנים. כי תורה רומזת לת"ת, גוף דז"א. ונצח והוד, שהם הנביאים, רגלין התומכים את הת"ת, שהיא התורה, כמו רגליים לגוף. וע"כ התומכים בתורה, זוכים לבנים נביאים. מאושר, תקרא מראשו, שנצח והוד תומכים בתורה, ז"א, מראשו עד סופו, כמו רגליים התומכים הגוף מראש עד סוף. מראשו, ראש הכל, חכמה, ראש לכל הגוף, ת"ת, והגוף מתפשט עד סיום ששת הקצוות חג"ת נה"י. ותומכיה, שוקָיו עמודי שש, נצח והוד, כי אלו המטילים מלאי לכיסם של תלמידי חכמים, הם תומכים בתורה מראש עד סיום הגוף, יסוד, וכל האמונה, המלכות, תלויה בגוף, בתורה. ונתמך, וזוכה לבנים, שיהיו ראוים להיות נביאים נאמנים.

חזרה לראש הדף
Site location tree