אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת כי תשא / ונתנו איש כופר נפשו

ונתנו איש כופר נפשו

א) כתוב, עיני ה' אל צדיקים ואזניו אל שוועתם.

ב) אין ברכה עליונה שורה על דבר שנמנה. וישראל איך נמנו? לקח מהם כופר נפשם, שלא עשו חשבון עד שנתקבץ כל הכופר והוא עלה לחשבון. שמתחילה מברכים את ישראל בעת קבלת הכופר, ואח"כ מנו את הכופר, ואח"כ חוזרים ומברכים את ישראל. ונמצא, שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא היה בהם נגף.

ג) למה עולה נגף בסבת מנין? משום שהברכה אינו שורה בדבר שבמנין, וכיון שנסתלק הברכה, שורה עליו הס"א, והוא יכול להזיק. משום זה מקבלים כפר ופדיון להעלות המנין עליו.

חזרה לראש הדף
Site location tree