אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת אשה כי תזריע / מילה ועורלה

מילה ועורלה

לא) וביום השמיני יִמול בשר עורלתו. מצווה זו, לִמול לשמונת ימים מילת ברית קודש. והוא סוד עליון, שכתוב, סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם. מודיע הסוד, שהוא ברית, לאלו היראים, שהם יראי חטא. כי סוד ברית קודש, אינו ראוי לגלות חוץ מִלהם. וסוד ברית קודש, הרי העמדנו ולמדנו בכמה מקומות.

לב) וסוד זה לשמונת ימים, הוא חיוב על העולם, לכל העם הקדוש. שכתוב, וביום השמיני יִמול בשר עורלתו. יום השמיני, זהו אות ברית קודש, ספירת היסוד, שהוא שמיני לכל המדרגות. שאם תספור המדרגות מחכמה ולמטה, נמצא היסוד מדרגה השמינית. וכתר הוא א"ס, שאינו מן המִנְין. והמילה של ברית הוא להעביר עורלה, נחש הטמא, מפני הברית, יסוד הקדוש. ואין להקשות, שפעם אומר, שיום השמיני הוא בינה, כלומר ממטה למעלה. ופעם אומר, שיום השמיני הוא יסוד, כלומר ממעלה למטה. והוא מטעם ערך ההופכי שיש בין כלים לאורות. כי באור התחתון נכנס תחילה ומתחילים מלמטה, ובכלים העליונים נגמר תחילה ומתחילים ממעלה למטה.

לג) כי בזמן שמתאספים העם הקדוש, להעביר עורלה מפני הברית, הקב"ה אוסף כל הפמליה שלו, ומתגלה להעביר העורלה למעלה מפני אות ברית קודש, שהוא היסוד. כי כל המעשים שישראל עושים למטה, מעוררים מעשה למעלה. וע"כ בזמן ההוא נדחית עורלה, שהיא נחש הטמא, מכל העם הקדוש למעלה. ולעורלה ההיא מתקנים כלי אחד עם עפר, להשרות עורלה ההיא בתוכו. כמ"ש, ונחש, עפר לַחְמוֹ. ועפר תאכל כל ימי חייך.

לד) מכאן נשמע, שאין אדם צריך לנהוג בזיון בעורלה, אע"פ שמעבירים אותו מפני הברית. ומקומו, אחר שנעבר מברית הזה, הוא בעפר, שהרי אחר שנחש ההוא נעבר מפני אדם, נתן הקב"ה מישכָנו בעפר, שכתוב, ועפר תאכל כל ימי חייך. וכיון שהקב"ה, כשהעביר אותו מפני אדם, שָׂם מישכנו בעפר והתקין אותו, כך באותו אופן ממש, כשאנו מעבירים את העורלה, אנו צריכים לתקן בשבילו עפר, שיהיה בו מישכנו.

לה) כל אדם צריך להקריב בן ההוא קורבן להקב"ה, בשמחה, ברצון הלב, להכניסו תחת כנפי השכינה, ונחשב לפני הקב"ה, שהוא קורבן שלם להתקבל ברצון.

לו) וקורבן הזה, הוא כמו קורבן מן הבהמה. כי זה לשמונה ימים וזה לשמונה ימים, שכתוב, ומיום השמיני והלאה יֵרָצה, מפני שעברה עליו שבת אחת. כי בין שמונה ימים, מוכרחת להיות שבת אחת. כיון שעבר עליו שבת אחת, אז ירצה זה לקורבן, שהיא הבהמה. ילד הנימול זה לקורבן, משום שניתדבק ונזדמן לשבת הזו, המלכות, סוד ברית קודש, היסוד. שבשבת נמצא היסוד בכל שלמותו, ע"כ מקבל ממנו הילד הארה, לתקון ברית קודש שלו. וכן הבהמה ירצה לקורבן. כי הקורבן מייחד יסוד ומלכות. וצריך משום זה, לקבל תיקון מיסוד השלם ביום השבת. וע"כ, הכל הוא בסוד עליון.

חזרה לראש הדף
Site location tree