אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת אשה כי תזריע / כוכב אחד, שהיה מכה שלוש פעמים בכוכב אחר [כוכבא דבטש ג' זמני בכוכבא]

כוכב אחד, שהיה מכה שלוש פעמים בכוכב אחר [כוכבא דבטש ג' זמני בכוכבא]

מ) רבי חייא ורבי אחא היו יושבים לילה אחד לפני רבי אבא. קמו בחצות לילה לעסוק בתורה. בעוד שיצאו לחוץ, ראו כוכב אחד, שהיה מכה שלוש פעמים בכוכב אחר, וסָתַם אורו. בתוך כך, שמעו ב' קולות בב' צדדים. קול אחד לצד צפון למעלה, וקול אחד למטה. וקול ההוא שלמטה מכריז ואמר, היכנסו והתאספו למקומכם, כי עתה נפתחה השמירה של הנוקבא, המלכות, כי הקב"ה נכנס לטייל בגן, להשתעשע עם הצדיקים אשר בגן. עבר קול ההוא ונשתתק.
הלילה נחלק לד' חלקים: חסד, גבורה, ת"ת, מלכות. שבחצי הלילה הראשון שולטים ב' קווים חסד וגבורה שבמלכות. ובחצות לילה מתחיל לשלוט ת"ת, שהוא קו אמצעי, להכריע ולייחד ב' הקווים חסד וגבורה שבמלכות. שהקב"ה, ת"ת, קו האמצעי, נכנס בגן עדן, המלכות, ומייחד ימין ושמאל שבה. וכדי לייחד הימין והשמאל, מוכרח הקו האמצעי להמשיך המסך דחיריק בשתי בחינותיו, במפתח ובמנעול, שאין השמאל נכנע להתייחד עם הימין זולתם, שהמסך הזה ממעט הג"ר דקו שמאל וסותם אותו.
ואלו ב' פעולות במפתח ומנעול הנפעלים ע"י מסך דחיריק, הם מכונים ב' קולות. וב' פעולות שבקו האמצעי, שהוא קול המפתח, הממותק בבינה. וקול אחד למטה, קול המנעול, קול המלכות שלמטה שלא נמתקה בבינה. וקול המנעול, שהוא פעולה א' דקו האמצעי, שהוא עיקר הכוח הממעט קו השמאל, הכריז ואמר, לאותם הדבוקים בקו שמאל, ורוצים להמשיך מג"ר דשמאל, אומר להם הקול הזה של המנעול, שיתאספו וישובו למקומם, בסוד, אם רץ לבך שוב לאחור. כי נפתחה השמירה של המלכות. כי עד חצות לא היה שמירה לקו שמאל של המלכות, והיו הרשעים יכולים לינוק מקו שמאל.
אבל עתה בחצות, שכבר שולט קו האמצעי, וגילה המנעול, הממעט קו השמאל וסותם אותו, יש שמירה, שלא יוכלו עוד הרשעים לינוק מן השמאל שבמלכות. וקו האמצעי, המלכות, מגלה קול הזה של המנעול. אחר שהשמיע הכרוז, והכול ראו שנסתם קו השמאל, אז נשתתק, נגנז, כדי שיוכל לשלוט הקול שמצד צפון, שהוא פעולה הב' שבמסך דחיריק, הבא ממלכות הממותקת בבינה, שהיא מפתח, כדי שיוכל לחזור ולהמשיך ו"ק דג"ר דקו שמאל. ולולא שנשתתק הקול של המנעול, לא היה יכול לשלוט הקול של המפתח, ולא היה אפשרות להמשיך בחינת ג"ר לגמרי.

מא/א) חזרו ר' אחא ור' חייא לבית, ואמרו, הנה ודאי עת רצון, התעוררות כנסת ישראל להתחבר במלך הקדוש, ז"א, קו אמצעי. שלא נתחברה כנסת ישראל בהקב"ה אלא מתוך שירה, מתוך השבח שלה אליו.
מטרם החצות, שאז זמן שליטת השמאל, נבחן הארתו לבחינת חיצוניות. כמ"ש, שעוד מטרם שקבלו הארה חיצוניות משמאל, כבר ראו איך שהגיע נקודת החצות והאיר קו האמצעי, בב' פעולותיו, וייחד השמאל עם הימין. ואז נחשב הארתם לפנימיות. כמ"ש, שלא יצאו לחוץ, לקבל הארה מקו שמאל, אלא חזרו לפנימיות, לבית. כי כבר נתייחדו ימין ושמאל ע"י קו האמצעי, שהארתם נבחן לפנימיות.
כי בשעת שליטת השמאל שבמלכות, טרם נקודת חצות לילה. המלכות, שעיקר בנינה מקו שמאל, אע"פ שהיא חושך בלי החסדים דקו האמצעי, מ"מ היא מרוחקת מן הת"ת, קו האמצעי, הנוטה לחסדים ולימין. כמו הקו שמאל מטרם הכרעת קו האמצעי. ובחצות לילה, כשבא הקב"ה וייחד השמאל עם הימין בב' פעולותיו, אז הכירה המלכות בשבחו של הקב"ה, קו האמצעי, מחמת שלמות הייחוד של ימין ושמאל. ואז נתחברה עם הקב"ה.

מא/ב) עד שמגיע הבוקר, והמלך מושיט לה חוט של חסד, שאז מתלבשת החכמה שבה בחסד, ונשלמת. כמ"ש, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו. שהמלך, ז"א, ואסתר, המלכות, ושרביט הזהב, חוט של חסד, שעם התלבשות בו החכמה שבמלכות, נקרא שרביט של זהב. ואל תאמר שלה לבדה מושיט המלך השרביט של זהב, אלא לה ולכל אלו שמתחברים בה. בא ונתחבר יחד.

חזרה לראש הדף
Site location tree