אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת אשה כי תזריע / דרשה צמר ופשתים

דרשה צמר ופשתים

קסו) כתוב, וצרעת נַעֲמָן תדבק בך ובזרעו לעולם. אם הוא חטא, בניו למה יהיו מוכים? אלישע ראה יותר משאר הנביאים, ראה שלא יצא מגיחזי, בן הגון, וע"כ קילל את כולם.

קסז) ולא עוד אלא אמר לו, אני עבדתי בשרות עליון אצל אליהו, וזכיתי פי שניים ברוחו של אליהו, כי עבדתי באמת. ואתה רשע, פגמת אותי, שנשבעת לשקר, וחמדת למתנת נעמן, הרי עברת על התורה כולה. ומי שעובר על זה, מת הוא לעולם הבא. אבל משום שעבדת אצלי, השירות שלך לא יהיה בחינם, והמיתה שלך תהיה בעולם הזה, ולא לעולם הבא, ומשום זה, וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך.

קסח) בגד הצמר או הפישתים למה, היה לו לומר בגד סתם? הנגע שורה בכל ושולט על כל. כי צמר בא מבינה ופישתים ממלכות, והנגע שולט על שניהם. כתוב, דרשה צמר ופישתים. מלמדנו, שהמלכות משמשת בשניהם. ומשום זה, גם כאן מלמדנו ששליטתו של הנגע הזה היוצא ממקום עליון, מדינים דמלכות שבבינה, שולט בצמר ובפישתים. ומשום זה אוה"כ, זאת תורת נגע הצרעת בגד הצמר או הפישתים.

חזרה לראש הדף
Site location tree