אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בהעלותך / שֵם ע"ב שמות

שֵם ע"ב שמות

מב) הנה האבות, בנסיעות, בג' מקומות. במעשים, להעלות מ"ן. בקשרים, היינו ביחודים, שמתקשרים זה בזה. כי בכל שם מע"ב שמות אלו, נקשרים כל האבות יחד, שהם ג' הקווים. וכשמתחברים יחד, אין מי שיקום לפניהם. ובמקום שהאבות נמצאים, נמצאים עימהם שאר הצדיקים, משה, אהרון, יוסף. וע"כ עולה שם ע"ב זה ומתפרשים באופנים אחרים, אע"פ שכל הפירושים יוצאים לדרך אחת.

מג) שבעה קשרים בע"ב שמות, שמתקשרים בהם, בכל קשר וקשר, ג' אבות, חג''ת, וארבעה אחרים, נהי"מ. הראש של ע"ב שמות, ג' ספירות חב"ד, המכונים ראש. והאמצע שבהם, המלכות, הם בקשר אחד. משום שאלו חכמה ובינה, הם שחפרו באר המים, המלכות. כמ"ש, באר חפרוה שרים. שהם חכמה ובינה. וע"כ, החו"ב דעת עם המלכות הם בקשר אחד. קשר השני הוא, זה אל זה, כלומר ב' הקווים חסד וגבורה, שעליהם נאמר, ולא קרב זה אל זה. והם קשר אחד, המתחיל בג' יודים.
השם ע"ב מתחלק על עשר חלוקות, שבכל אחת ז' שמות, כנגד חג"ת נהי"מ. ג' חלוקות הראשונות, משֵם וה"ו עד השֵם נל"ך ראש, חב"ד. עימהם נקשרת חלוקה הו', שהיא האמצעית, המתחלת משם מנ"ד עד השם מי"כ, שבתוכם השֵם אנ"י. חלוקה זו היא כנגד מלכות, ונקשרת עם הראש בקשר אחד.
ונמצא שקשר הב', שהוא חסד וגבורה, מן השֵם י' י' י' עד השם כו"ק, שהם ב' חלוקות, שבכל אחת ז' שמות. והם נחשבים לקשר אחד. והם קשר הב'. וחסד וגבורה הם שניהם קשר אחד, ומתחילים בג' יודים, יי"י.

מד) הקשר השלישי תפארת, קו האמצעי, שלימות של כל האמונה, משפיע למלכות, הנקראת אמונה, ומשלימה.
קשר הרביעי הוא ב' עמודים, שהגוף עומד עליהם, נצח והוד, ונחשבים לנצח.
קשר החמישי הוא הוד, שבו טוב ורע, נהר היוצא לאילן של חיים ומות. אילן הוא המלכות, כי הוד משפיע למלכות. והוא העמוק מכל, שיש בו דינים יותר מבכל הספירות.
קשר הששי הוא יסוד, שבו הדין ברחמים.
קשר השביעי, שהוא המלכות, נכלל בראש, משום שהוא אמצע הכל ולכן נקרא אנ"י. כלומר שבחלוקה שלה יש השם אנ"י, שהוא קיום של כל הענפים המתאחדים מסביב לה.
הקשר השלישי מתחיל מן השם וו"ל עד השם וה"ו, כי ג' חלוקות הראשונות הן בחב"ד, וב' חלוקות שלאחריהן הן בחסד וגבורה. וחלוקה השישית, המתחלקת מן שֵם מנ"ד עד שֵם מי"כ, היא חלוקה האמצעית, שהיא בחינת המלכות, והיא נקשרת לקשר אחד עם קשר הא' שהוא הראש. וע"כ מתחיל קשר השלישי בחלוקה השביעית, מן שֵם וו"ל עד השֵם וה"ו. הקשר הרביעי מתחיל בחלוקה הח', מן השֵם דנ"י עד השם פו"י. הקשר החמישי מתחיל בחלוקה הט', מן השם נמ"ם עד השם ענ"ו. הקשר השישי מתחיל בחלוקה העשירית, מן השם מח"י עד השם יב"מ. וב' שמות האחרונים נכללים בהם. בסוד ע' סנהדרין וב' עדים.

מה) שבע מדרגות אלו, שבעה הקשרים, ממדרגה הראשונה עד האחרונה, מרכבה אחת נודעת בהם, בכל אלו השמות המתאחדים בה. וכן ממדרגה למדרגה. וכל מדרגה פרטית היא מרכבה שלמה בפני עצמה. ואע"פ שבכל מדרגה הם אותם ז"ס חג"ת נהי"מ, ההפרש ביניהם, שבכל מדרגה, כולם נוהגים אחר מדרגה ההיא הנפקדת עליהם. למשל, במדרגת החסד יש ז"ס חג"ת נהי"מ, אבל כולם נוהגים אחר ספירת החסד. וכן בגבורה שיש בה ז"ס חג"ת נהי"מ, מתנהגים כולם לפי שליטת הגבורה. וכן בכל מדרגה ומדרגה.

מו) בשעה שאלו המדרגות של שם ע"ב נמצאות, נמצאת כל האמונה, כל שלימות המלכות. ואלו שבע קשרים, הם שבעה עננים, שהקיפו לישראל. והם עשרה, כי חסד כלול ג"ר. משום זה, כשהשכינה נוסעת היא נוסעת באבות, חג"ת, שהוא השם ע"ב. כי כשאלו נוסעים, כל מדרגות אחרות נוסעות בתוכם. ואז מתעטרת כנסת ישראל, המלכות, כראוי. וכל הארתם היא בעיקר בעת הנסיעה.

מז) זבולון ירש ים כנרת, המלכות. א"כ יהודה, שהוא בכל מקום מלכות, איזה חלק יש בו מן המלכות, אחר שכבר נְטלה זבולון? אלא יהודה לקח כל המלכות, ונתאחד בה בכל המדרגות שלה, הן בקטנות, הן בגדלות, בד' ובה' שביהודה. שד' היא הקטנות, מטרם שקיבלה עליה זכר. וה' היא הגדלות. משא"כ זבולון לקח רק מלכות בעת שנקראת ים כנרת, בסוד המלחמות שבה.

חזרה לראש הדף
Site location tree