אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בהעלותך / דגל הרביעי [דגלא רביעאה]

דגל הרביעי [דגלא רביעאה]

קכד) דגל הרביעי, דגל מחנה אפרים. מבחינות החיות, פני אדם. מד' המלאכים, רפאל. נוסע, במערב. כל אלו הם בחינות המלכות. ועימו רפואה, כי בצד אדם, נכלל דין העליון בו, ומתרפא. זה אוחז בקרניו של השור, כשרוצה להביא אותן לתהום הגדול, וקושר אותן שלא תשרופנה את העולם. אחר זה שוֹרָה קול דממה דקה. כאן הדבר בחשאי, שלא נשמע דבר הברה כלל.
דגל הרביעי, המלכות, שנקראת אדם. ומד' מלאכים, שהם מרכבת המלכות, הוא המלאך רפאל. והוא רוח מערב. ונודע שבעת שליטת קו שמאל, מטרם שנתיחד עם הימין, הוא שורף העולם בדינים שלו, ורוצה לבטל את הימין, ואינו יכול להתיחד עם הימין, אלא אחר שמקבל מידתה של המלכות, שלא יאיר אלא ממטה למעלה, כמידת המלכות. ואז מתיחד עם הימין ומתרפא מדיניו.
וכמ"ש, בצד האדם, בקו שמאל, אשר המלכות, הנקראת אדם, נמשכת מן הצד שלו. נכלל בו דין העליון בו, דינים הקשים דשמאל בלי ימין, ומתרפא. ע"י קבלתו את מידת המלכות, שלא יאיר אלא ממטה למעלה. וזהו מלכות אוחזת בקרני השור, שמידה זו כשהיא בקו שמאל, שהג"ר לא יאירו אלא ממטה למעלה, נקראים, קרני השור. ע"כ נבחן שהמלכות אוחזת את השור, קו שמאל, בקרניו, רק אחר הפעולה של קו האמצעי, שמיעט הקו שמאל במסך דחיריק ונחלש, ואז נתרצה לקבל מידתה של המלכות, שלא יאיר אלא ממטה למעלה.
אחר ששלט עליו המסך דחיריק, שמיעטו לו"ק בלי ראש, שזה נבחן שרצה לירד לתהום הגדול, ששם מידת המיעוט דו"ק בלי ראש, ואחר שהגיע לזה, קיבל רפואתה של המלכות, שלא יאירו הג"ר שלו, אלא ממטה למעלה. וקשרה אותן הקרניים, שלא תארנה אלא ממטה למעלה, ואז נתרפא מדיניו, שהיו עומדים לשרוף העולם. ואחר זה שורה קול דממה דקה. והארה ממטה למעלה נבחנת לקול דממה דקה, כי אם ההארה היא ממטה למעלה ואינה נמשכת כלום למטה, נבחן שהוא בחשאי, וקול הברה לא נשמע למטה כלל.

קכה) בצד זה, במלכות, שורה החסדים דקו ימין, ועולה הארת החכמה שבקו שמאל, המאירה בדרך עליה ממטה למעלה. השמש, ז"א, נאסף להאיר למקום הזה, מלכות. ומשום זה, כתוב, ותקעתם תרועה בצד דרום, קו ימין בהארת קו האמצעי. אבל כאן, במלכות, אין לא תקיעה ולא תרועה. למה תוקעים תרועה? הוא כח המסך שבקו האמצעי, המכניע לצד צפון, קו שמאל, כדי שיתיחד עם הימין, ולא יאיר יותר רק ממטה למעלה. ומשום זה צד צפון לאחר כל המחנות, כמ"ש מאסף לכל המחנות. משום שמתתקן ע"י המלכות. וע"כ דגל מחנה אפרים, שהוא המלכות, נוסע מקודם לקו שמאל, שהוא מחנה דן. ומחנה דן לאחרונה יסעו.

קכו) ב' חצוצרות, ממזרח, קו אמצעי, ומדרום, קו ימין. והם מוכנים לשבור הדינים ולהכניע אותם בתרועה. וע"כ הן מכסף, שהוא חסד. ומשום זה, וביום שמחתכם ובמועדיכם... ותקעתם בחצוצרות. סָתַם, שהוא בין למעלה, ובין למטה בעולם הזה. אשרי הם ישראל, שהקב"ה רצה ביקרם, ונתן להם חלק עליון על כל שאר העמים, והקב"ה משתבח בהם, בתשבחותיהם שמשבחים לו.

חזרה לראש הדף
Site location tree